Windykator w chwilówkach z odsieczą klientowi

pożyczki online

Rynek pożyczek konsumpcyjnych jeszcze 10-15 lat temu charakteryzował się większymi kosztami udzielanych pożyczek oraz znacznie trudniejszą drogą ich pozyskania. Wraz z rozwojem usług finansowych pojawiła się potrzeba odzyskiwania należności. Jednakże windykacja jako jedna z części składowych Obsługi Klienta dopiero wtedy raczkowała. Jakie ma oblicze dziś? 

Spłata pożyczki chwilówki?

Obraz pracowników zajmujących się dochodzeniem spłaty pożyczki na drodze polubownej, szczególnie windykatorów terenowych, kreowany również, a może przede wszystkim przez firmy windykacyjne, był  niekorzystny, a nawet szkodliwy. Sami windykatorzy mogli przyczynić się do takiego wizerunku. Z rodzących się wówczas firm windykacyjnych,  działając „według własnego  prawa” windykatorzy nie przebierali w słowach, a przyświecał im tylko jeden cel – egzekucja przedawnionego zobowiązania.

Egzekucja zaległej pożyczki w dobrym stylu

Styl wspomnianej egzekucji nie był zupełnie obcy komornikom, windykatorom bankowym, pracownikom windykacyjnym i windykatorom terenowym. Obraz windykatora po dzień dzisiejszy jest niekorzystny. Słychać echa spraw, w których to windykatorzy grają pierwsze skrzypce, pozostawiając często traumatyczne wspomnienia.

klient w firmie pożyczkowej

Tymczasem podejście windykatora do Klienta ewoluowało do obecnego. Dziś to Klient i jego potrzeby są najważniejsze. Windykacja zdecydowanie dostrzega potrzebę nawiązania przyjaznych stosunków z Klientem i podtrzymania sprzyjających relacji. Profesjonalne podejście to kulturalna i kompleksowa obsługa Klienta w obszarze windykacji, obejmujące przypomnienie o przeterminowanej płatności, możliwość wypracowania takiego rozwiązania, które będzie korzystne dla Klienta.

Profesjonalni windykatorzy stosują wysokie standardy i kierują się zasadą współpracy, wychodzą naprzeciw potrzebom Klienta i zachęcają do aktywnego kontaktu. Od kilku lat windykatorzy, a pewnie już i pasjonaci swojej pracy pracują nad ociepleniem wizerunku. Firmy windykacyjne organizują akcje społeczne, których celem jest podniesienie świadomości społeczeństwa o konieczności spłaty swoich długów, możliwości negocjowania formy i terminów spłaty. Przedstawiają spoty reklamowe, w których uśmiechnięci młodzi ludzie uprzejmym głosem zachęcają dłużnika do spłaty zobowiązań.  Firmy windykacyjne zrzeszone w Konfederacji Przedsiębiorstw Finansowych opracowały i wdrożyły Zasady Dobrych Praktyk Windykacyjnych. Dzięki zastosowaniu takich praktyk jest również możliwa wzajemna kontrola. Wypracowany kodeks etyczny zabrania m.in. stosowania siły, gróźb i wulgaryzmów, fałszowania informacji o źródle i wysokości zadłużenia, pobierania opłat na poczet kosztów sądowych i kosztów związanych z dochodzeniem dobrowolnej spłaty, rekwirowania przedmiotów, pobierania pieniędzy bez pokwitowania itd. Kodeks przypomina również o konieczności przestrzegania Ustawy o ochronie danych osobowych.

Szybka gotówka przez internet, wolniejsza jej spłata

Z tematem spłaty długów spotykam się na co dzień, słowo „dług” – odstrasza. Dłużnicy często wychodzą z założenia, iż nie nawiązując kontaktu z działem windykacji unikną problemów, a kłopoty finansowe przestaną istnieć. Przeciwnie, to właśnie brak kontaktu może przyczynić się do nasilenia problemów. Wskazany, a nawet konieczny jest kontakt z działem windykacji. Powód jest prosty. Profesjonaliści znajdujący się po długiej stronie słuchawki, mają wiedzę i możliwości, aby udzielić pomocy dłużnikowi. To właśnie wspólnie z Klientem mogą znaleźć rozwiązanie potrzebne do spłaty przeterminowanych zobowiązań. Dysponują narzędziami naprawczymi, takimi jak np. rozłożenie długu na raty, dzięki czemu jest możliwe wypracowanie takiego rozwiązania, które nie obciąży całkowicie finansowo Klienta.

Od ponad dziesięciu lat, wcześniej, jako windykator, później trener pracowników windykacji, a obecnie Kierownik Działu Windykacji szerzę i udowadniam tezę, że dział windykacji to dział w firmie finansowej, który niesie pomoc i służy dobrą radą. Dział windykacji nie zajmuje się sprzedażą żadnego produktu. Dział windykacji „pracuje na problemach”, można powiedzieć, że zajmuje się rozwiązywaniem problemów, trochę jak psycholog. Dział windykacji w firmie Mała Pożyczka Sp. z o.o. to zespół doświadczonych profesjonalistów w zakresie pomocy dłużnikom.

Marcin Nowak

Kierownik Działu Windykacji

Mała Pożyczka Sp. z o.o.

INNE KATEGORIE:
Kwota pożyczki:
3000
Ilość dni:


30 DNI
  • Koszt pożyczki:
  • RRSO:
  • Kwota do spłaty:
  • Data spłaty: