Pomaganie jest nam bliskie

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA W SMART POŻYCZKA
  • Wspieramy fundacje i stowarzyszenia, które niosą pomoc najbardziej potrzebującym

  • Każdego dnia pracujemy nad budowaniem trwałych, opartych na zaufaniu relacji z naszymi Klientami, Pracownikami oraz Partnerami Biznesowymi.

  • Nasi pracownicy aktywnie angażują się w akcje społeczne.

    Szlachetna Paczka
    Wspólna Nadzieja
    Fundacja Pomóż IM - Białostockie Hospicjum dla Dzieci