Co może zabrać komornik?
02.05.2024

Co może zabrać komornik?

Kiedy dowiadujemy się o tym, że nasze długi będzie egzekwował komornik, w głowie pojawia się strach i wiele wątpliwości. I choć ten funkcjonariusz ma szerokie uprawnienia, to jako zadłużeni wciąż mamy swoje prawa. Urzędnik nie może zająć całego naszego majątku. Zatem co może zabrać komornik? Wszystkie szczegóły poniżej.

Kiedy pojawia się komornik?

Komornik zawsze działa na podstawie tytułu wykonawczego wobec dłużnika, czyli tytułu egzekucyjnego z nadaną przez sąd klauzulą wykonalności.

Postępowanie egzekucyjne poprzedzone jest zatem najczęściej:

 • Windykacją prowadzoną przez samego wierzyciela;
 • Windykacją przedsądową prowadzoną przez wyspecjalizowany podmiot (choć nie ma żadnego obowiązku korzystania z takich firm i nie każdy wierzyciel to robi);
 • Skierowaniem sprawy na drogę sądową, rozprawą i wyrokiem sądu;
 • Pisemnym wnioskiem wierzyciela o wszczęcie egzekucji.

Jak widzimy, od dnia powstania długu, do zawiadomienia o rozpoczęciu postępowania komorniczego mija sporo czasu. Zgodnie z radami ekspertów od oddłużania, zawsze warto wykorzystać go na negocjacje z wierzycielem i próby załatwienia całej sprawy polubownie, ponieważ egzekucja komornicza to dużo stresu oraz dodatkowe koszty — np. odsetki, których zatrzymanie u komornika nie zawsze jest możliwe.

Na szczęście mimo szerokiego spektrum uprawnień, nawet kiedy dojdzie do zajęcia komorniczego, urzędnik nie ma prawa pozbawić nas całego majątku.

Jak komornik może zaspokajać roszczenia wierzyciela, czyli co może zabrać?

Odpowiadając na pytanie co może zabrać komornik, należy wyszczególnić 4 główne kategorie:

 1. Ruchomości i nieruchomości należące do dłużnika (z pewnymi wyjątkami, o których piszemy w dalszej części tekstu);
 2. Wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umów cywilnoprawnych, emerytury, renty, itd. (do kwoty limitu, którą znajdziesz w jednym z poniższych akapitów);
 3. Środki z rachunku bankowego dłużnika o wartości nie większej niż 75% minimalnego wynagrodzenia w danym roku miesięcznie;
 4. Inne prawa majątkowe (np. wierzytelności).

Zaspokajanie roszczeń wierzyciela komornik rozpoczyna najczęściej od zajęcia konta, w dalszej kolejności zajmuje wynagrodzenie zadłużonego, a na końcu spienięża jego mienie.

Czego nie może zabrać komornik — ruchomości i nieruchomości

Licytując lub wyprzedając nasz majątek, komornik ma pewne ograniczenia.

Nie może zająć:

 • Lodówki, pralki, odkurzacza, piekarnika, płyty kuchennej czy kuchenki mikrofalowej, łóżek, stołu i krzeseł oraz oświetlenia (w każdym pokoju musi zostać przynajmniej jedno źródło światła), czyli przedmiotów, które są niezbędne do codziennego funkcjonowania;
 • Pościeli, ręczników, bielizny, ubrań codziennych i roboczych;
 • Przedmiotów wykorzystywanych w związku z niepełnosprawnością zadłużonego lub dowolnej osoby pozostającej na jego utrzymaniu;
 • Przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy (nie dotyczy to jednak pojazdów mechanicznych);
 • Przedmiotów osobistych, które mają dużą wartość sentymentalną lub użytkową, a przy sprzedaży osobom trzecim nie wykażą znacznej wartości.

Ponadto komornik musi pozostawić dłużnikowi:

 • Żywność w takiej ilości, by mogła zaspokoić potrzeby dłużnika i osób pozostających na jego utrzymaniu przez najbliższy miesiąc;
 • Przynajmniej jedną krowę/dwie kozy/trzy owce oraz zapas paszy i ściółki na najbliższy sezon.

Licytacja domu lub mieszkania

Aby komornik mógł przeprowadzić egzekucję na lokalu mieszkaniowym, dług musi być równy przynajmniej 5% oszacowanej, rynkowej wartości nieruchomości. Nie dojdzie więc do sytuacji, w której nasz dom zostaje zlicytowany, by zaspokoić drobne roszczenie finansowe.

Ile komornik może zabrać z wynagrodzenia?

Jeżeli komornik zajmuje nasze wynagrodzenie, pracodawca jest zobowiązany przekazać mu część naszej pensji (bez względu na naszą zgodę lub jej brak) do kwoty równej ustawowemu minimalnemu wynagrodzeniu za pracę. To oznacza, że na nasze konto trafi co miesiąc minimalna ilość środków, jednak ograniczenie to nie dotyczy egzekucji, której celem jest zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych.

Jeżeli swoje obowiązki zawodowe świadczymy na podstawie umowy cywilnoprawnej, nasze zarobki mogą podlegać takiej samej ochronie. Warunkiem jest jednak stanowienie przez taką umowę naszego jedynego źródła utrzymania. W przeciwnym razie komornik może przejąć pełny zysk z tytułu umowy o dzieło czy umowy zlecenie.

Komornik może do pewnej kwoty zająć także naszą emeryturę czy rentę. Istnieją jednak także świadczenia, z których nie wolno mu egzekwować spłaty długu. Należą do nich:

 • Świadczenia alimentacyjne;
 • 800+, czyli świadczenia wychowawcze;
 • 13 i 14 emerytura;
 • Świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, porodowe, z pomocy społecznej i przyznawane sierotom zupełnym;
 • Zasiłki opiekuńcze;
 • Świadczenia otrzymywane z tytułu wspierania systemu pieczy zastępczej czy rodzinnych domów dziecka.

Jak uniknąć komornika?

Aby uniknąć komorniczej egzekucji długu, istotne jest przede wszystkim podejmowanie świadomych decyzji finansowych i zarządzanie swoim budżetem w sposób odpowiedzialny. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że nie wszystko da się przewidzieć i nie wszystkie kłopoty są możliwe do uniknięcia.

Pomocne bywają działania, takie jak:

 • Regularna kontrola budżetu — śledzenie swoich przychodów i rozchodów oraz tworzenie budżetu domowego pozwala niekiedy zidentyfikować przestrzeń na oszczędności, uciąć nadmierne wydatki i podjąć działania naprawcze, które pomagają uniknąć zadłużenia;
 • Odpowiedzialne pożyczanie — przed zaciągnięciem pożyczki należy dokładnie przeanalizować warunki umowy, niezależnie od tego czy mówimy o kredytach bankowych, czy chwilówkach przez internet. Trzeba przede wszystkim mieć pewność, że miesięczne raty będą możliwe do spłaty z bieżących dochodów.
 • Konsolidacja długów — w przypadku posiadania kilku zobowiązań warto rozważyć połączenie wszystkich długów w jeden (z niższym oprocentowaniem i dłuższym okresem spłaty). Dzięki temu można zmniejszyć miesięczne obciążenia finansowe i zapanować nad swoimi finansami.
 • Negocjacje z wierzycielami — w przypadku trudności ze spłatą zobowiązań warto skontaktować się z wierzycielami i próbować negocjować zmianę warunków spłaty.
 • Poszukiwanie pomocy finansowej — jeśli problemy finansowe są poważne, można skorzystać z pomocy doradcy finansowego lub specjalistycznych organizacji świadczących pomoc osobom zadłużonym. Mogą one pomóc w znalezieniu rozwiązań dostosowanych do indywidualnej sytuacji finansowej.

Zobacz także:

Podobne artykuły

 • Od połowy listopada 2023 roku każdy może zastrzec swój PESEL. Działanie to ma za zadanie zabezpieczanie nas przed potencjalnymi skutkami kradzieży tożsamości. Zaś od 1 czerwca 2024 roku instytucje finansowe, w tym SMART Pożyczka, mają obowiązek weryfikacji czy dany numer PESEL nie jest zastrzeżony.  Podstawę prawną wprowadzenia tych rozwiązań stanowią:   Dzięki wdrożeniu takiego rozwiązania zweryfikowany […]

  12.06.2024Pokaż więcej
 • Pożyczka na PIT stanowi ciekawą opcję finansowanie dla osób, które mają mniej standardowe źródła przychodów niż umowa o pracę, lub potrzebują pieniędzy stosunkowo szybko. Zobowiązanie na deklarację podatkową jest często dostępne przy zminimalizowanych formalnościach, nawet w formie online. Jeśli nie masz czasu na kompletowanie obszerniejszej dokumentacji i chcesz, aby Twoja wypłacalność została zweryfikowana błyskawicznie, na […]

  23.05.2024Pokaż więcej
 • Pożyczka na oświadczenie

  Pożyczka na oświadczenie stanowi atrakcyjną opcję dla osób, które potrzebują szybkiego dostępu do środków finansowych, ale nie mogą lub nie chcą przedstawiać pełnej dokumentacji dochodowej. Ta forma kredytowania jest szczególnie popularna wśród firm pożyczkowych, które minimalizują wymagania formalne, często ograniczając je do złożenia prostego oświadczenia o dochodach. Mimo swojej dostępności pożyczka na oświadczenie wymaga od […]

  20.05.2024Pokaż więcej
 • Co może zrobić żyrant, gdy pożyczkobiorca nie spłaca długu?

  Na rynku finansowym funkcjonuje wiele form zabezpieczenia kredytów, w tym wykorzystanie żyranta. Taka osoba pełni funkcję gwaranta zwrotu zobowiązania, co może być dużym obciążeniem, gdy pożyczkobiorca nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań. To stawia żyranta w trudnej sytuacji prawnej i finansowej, wymuszając na nim często konieczność spłaty długu. W tym artykule skupimy się na tym, […]

  18.05.2024Pokaż więcej
 • żyrant

  Żyrant to osoba, która zobowiązuje się do pokrycia długów kredytobiorcy w przypadku, gdy ten nie będzie samodzielnie ich regulować. W polskim prawie rola żyranta jest szczegółowo regulowana, co pozwala na większą ochronę zarówno kredytobiorców, jak i żyrantów. Ten artykuł ma na celu wyjaśnienie, kim jest żyrant, jakie są jego obowiązki i prawa oraz w jakich […]

  14.05.2024Pokaż więcej
 • Jeżeli szukasz dodatkowego zastrzyku gotówki, ale Twoja zdolność kredytowa nie pozwala na zaciągnięcie kredytu bankowego lub standardowej pożyczki w pożądanej kwocie — rozważ pożyczkę pod zastaw. Co to takiego? Co możesz zastawić? Gdzie uzyskać takie finansowanie? Na wszystkie pytania odpowiadamy poniżej, aby przedstawić kluczowe informacje na temat tego typu finansowania i pomóc podjąć Ci świadomą […]

  12.05.2024Pokaż więcej
 • Telefon to w dzisiejszych czasach wszechstronne narzędzie, które służy nam nie tylko do wykonywania połączeń czy wysyłania wiadomości SMS, ale także do odtwarzania muzyki, uwieczniania chwil na zdjęciach, czy przelewania pieniędzy na inne konta bankowe. W artykule opisujemy kilka sposobów, dzięki którym dokonamy przelewu gotówki na niemal dowolny rachunek, wykorzystując bankowość mobilną i inne aplikacje […]

  10.05.2024Pokaż więcej
 • Saldo a srodki - roznica

  Saldo konta to nie to samo, co środki dostępne na rachunku w banku. By wiedzieć, ile dokładnie pieniędzy pozostaje do naszej dyspozycji, musimy znać definicję obu pojęć i zdawać sobie sprawę, co różni saldo od dostępnych środków. Po lekturze naszego artykułu wszystko powinno stać się jasne. Co to jest saldo? Saldo to stan naszego rachunku […]

  08.05.2024Pokaż więcej
 • Przelew natychmiastowy

  Dzisiejsze technologie pozwalają na przelewy pieniężne w czasie rzeczywistym, bez czekania na sesje banku nadawcy i odbiorcy gotówki. To ogromna wygoda móc zlecić transakcję, która w kilka chwil zostanie zrealizowana i zaksięgowana na koncie „adresata”. Jak dokładnie działają przelewy natychmiastowe, w jaki sposób wykonać taką dyspozycję i ile to kosztuje? Odpowiedź na pytanie czym jest […]

  06.05.2024Pokaż więcej
 • Odsetki u komornika

  Egzekucja długu przez komornika to wielkie obciążenie psychiczne, stres i… rosnące odsetki. Istnieją sytuacje, w których są one tak duże, że mimo zajęcia wynagrodzenia, pieniędzy nie wystarcza, by oprócz odsetek pokryć także pierwotne zadłużenie. A przez to, wierzytelność rośnie z dnia na dzień. Jak nie dopuścić do takiej sytuacji i zatrzymać odsetki naliczane przez komornika? […]

  30.04.2024Pokaż więcej