Uncategorized

Tagi:
 • Przelew pożyczki na czyjeś konto

  Planujesz skorzystać z pozabankowej pożyczki, ale nie możesz lub nie chcesz podawać swojego numeru konta?

  Na pewno przemknęło Ci więc przez myśl pytanie, czy możliwy jest przelew pożyczki na czyjeś konto. Poniżej wyjaśniamy, dlaczego nie możesz tego zrobić, nawet jeśli to konto współmałżonka.

  W jaki sposób działają firmy pożyczkowe?

  Firmy udzielające pożyczek to podmioty tworzące najbezpieczniejszą odnogę pozabankowego sektora finansowego. Oprócz bezpieczeństwa ich zaletą jest także możliwość bardzo szybkiego uzyskania środków. I to w pełni zdalnie.

  By zaciągnąć zobowiązanie bez wychodzenia z domu, należy wybrać pożyczkodawcę działającego w pełni online. Oznacza to jednak konieczność podania swojego numeru konta.

  Obok takich instytucji funkcjonują także stacjonarne firmy „offline”, gdzie pożyczona gotówka może trafić bezpośrednio do ręki klienta, jednak proces zaciągania zobowiązania wymagający osobistego spotkania z pracownikiem firmy nie jest tak błyskawiczny, jak ten, odbywający się zdalnie.

  Dlaczego firma pożyczkowa potrzebuje Twojego numeru konta?

  Firmy udzielające pożyczek online wymagają podania danych osobistego rachunku klienta, aby zweryfikować jego tożsamość i zminimalizować ryzyko wzięcia udziału w przestępstwie finansowym – wyłudzeniu pieniędzy przez oszusta, który posługuje się cudzą tożsamością.

  Dokonanie symbolicznego przelewu weryfikacyjnego lub połączenie się poprzez specjalną aplikację z bankowością internetową, jest najskuteczniejszym sposobem na potwierdzenie podanych informacji osobowych na odległość.

  Numer konta klienta jest również niezbędny do realizacji umowy, której jeden z zapisów mówi o przekazaniu określonej kwoty pożyczkobiorcy, a nie osobie trzeciej działającej w imieniu pożyczkobiorcy.

  Innymi słowy, podanie przez klienta numeru jego własnego rachunku, jest podczas udzielania pożyczki bardzo ważną kwestią dotyczącą bezpieczeństwa całej procedury.

  Przelew pożyczki na czyjeś konto a bezpieczeństwo

  Firmy pożyczkowe słyną z wychodzenia ze swoimi usługami naprzeciw potrzebom klientów, stąd dostępność finansowania z niewygórowanymi wymaganiami i minimum formalności.

  Potwierdzenie danych osobowych przy pomocy dokumentu tożsamości i konta bankowego jest jednak niezbędne, by utrudnić przestępcom możliwość dokonania oszustwa finansowego.

  Przelew pożyczki na czyjeś konto uniemożliwiłby tę dodatkową weryfikację, dlatego nie jest praktykowany w żadnej instytucji pożyczkowej.

  Czy pożyczka może być przelana na czyjeś konto?

  Pieniądze, o które wnioskujesz w firmie pożyczkowej, mogą zostać przelane wyłącznie na rachunek bankowy należący do Ciebie.

  Jeśli mimo wszystko we wniosku podasz nieprawdziwe informacje, w tym – cudzy numer konta, złożony przez Ciebie dokument zostanie odrzucony, a decyzja kredytowa będzie negatywna.

  Niedozwolone jest nawet podawanie numeru konta najbliższych członków rodziny – rodziców, dzieci czy małżonka. Wpisany do formularza numer ROR musi być tożsamy z tym, z którego wyjdzie do pożyczkodawcy przelew weryfikacyjny, a dane osobowe z konta i wniosku muszą się pokrywać.

  Przelew pożyczki na czyjeś konto — skąd ten pomysł?

  Przyczyny, dla których potencjalni klienci chcą posłużyć się cudzym rachunkiem bankowym to m.in.:

  • brak własnego konta lub dostępu do bankowości internetowej – najczęściej chodzi o osoby, które nie ukończyły jeszcze 18 roku życia lub seniorów;
  • brak możliwości pełnego dysponowania środkami na koncie – mowa o konsumentach, którzy posiadają na ROR zajęcie komornicze uniemożliwiające przeznaczenie dodatkowego zastrzyku gotówki na dowolny cel;
  • nie najlepszy status materialny, którego odzwierciedleniem jest stan konta – wnioskujący martwią się, że dane z rachunku mogą wpłynąć na odrzucenie aplikacji o pożyczkę.

  Rozwiązaniem niektórych sytuacji tego typu może być wypłata świadczenia w gotówce lub na czek GIRO (czyli w kasie placówki pocztowej).

  Czy można spłacić pożyczkę z czyjegoś konta?

  W przeciwieństwie do wypłaty pieniędzy ze zobowiązania zaciągniętego online, uregulowanie należności z tytułu takiej pożyczki może zostać dokonane:

  • przy pomocy cudzego konta,
  • przez osobę trzecią,
  • w kasie poczty.
  17.05.2023Show more
 • przedpłata

  Robiąc zakupy czy zawierając różnego rodzaju umowy, na pewno spotkałeś się z pojęciem “przedpła”. Musisz wiedzieć, że może ona przybierać różne formy – poznaj je, by mieć pewność, kiedy możesz wycofać się z umowy bez ponoszenia żadnych kosztów, a kiedy nie otrzymasz zwrotu uregulowanej z góry części zapłaty za produkt czy usługę. Wszystkie potrzebne informacje znajdziesz poniżej.

  Co to przedpłata?

  Jeżeli podczas zawierania umowy (ale przed jej całkowitą realizacją) płacisz część należności za towar czy usługę – dokonujesz przedpłaty. Wysokość przedpłaty może być dowolna – najczęściej ustala ją strona sprzedająca.

  Możesz spotkać się zarówno z koniecznością zapłaty 5% całkowitej kwoty należności, jak i nawet 80% ceny końcowej. Pozostała suma gotówki jest wypłacana z reguły po realizacji zlecenia.

  Innymi słowy, przedpłata to zdefiniowana suma pieniędzy wpłacana z góry, by zagwarantować:

  • kupującemu – terminową realizację lub dostawę,
  • sprzedającemu – uniknięcie strat finansowych w związku z wycofaniem się kontrahenta z umowy.

  W zależności od rodzaju przedpłaty, wynikająca z niej gwarancja może być tylko umowna lub zabezpieczona prawnie – przez kodeks cywilny

  Rodzaje przedpłaty

  Przedpłata może występować pod nazwą:

  • zaliczka,
  • zadatek.

  Nazewnictwo jest w tym przypadku niezwykle istotne! W zależności od tego, jak wypłacane z góry pieniądze zostaną określone w umowie, jako kupujący masz inne prawa i obowiązki.

  W przepisach nie znajdziesz informacji o tym, kiedy należy stosować zaliczkę, a kiedy zadatek – to kwestia dowolna i zależna od stron zawierających transakcję (ważne, aby w dokumencie w ogóle znalazła się wzmianka o tym, że wpłacona kwota jest zaliczką lub zadatkiem na poczet umowy).

  Akty prawne jasno mówią natomiast, czy zaliczka lub zadatek mogą podlegać zwrotowi, w jakiej kwocie i kiedy.

  Przedpłata a zaliczka — czym to się różni?

  Określenie przedpłata i zaliczka może występować zamiennie. Oznacza dokładnie to samo, czyli uregulowanie tylko części kwoty do zapłaty w związku z realizowaną umową czy zakupem oraz opłatę pozostałej należności po zakończeniu transakcji.

  Ważne – zaliczka/przedpłata podlega zwrotowi.

  Jeżeli któraś ze stron pragnie się wycofać, pełna kwota zaliczki trafia z powrotem do rąk wpłacającego. Niezależnie od przyczyny odstąpienia od umowy oraz tego, czy zrywa ją kupujący, czy sprzedający.

  Przedpłata a zadatek — jakie różnice?

  Zadatek nie jest tym samym, co zaliczka. Jest specyficznym rodzajem przedpłaty – oba pojęcia nie są tożsame.

  Różnice między zadatkiem a zaliczką (przedpłatą) to:

  • zapisy w kodeksie cywilnym – akt prawny nie definiuje zaliczek i przedpłat, natomiast w art. 394 szczegółowo określa, jakie jest znaczenie zadatku;
  • możliwość uzyskania zwrotu po wycofania się z umowy przez kupującego – istnieje w przypadku zaliczki, natomiast wpłacony zadatek zachowuje wtedy sprzedający. Zadatek nie ulega zwrotowi.
  • możliwość uzyskania zwrotu w przypadku niezrealizowania przedmiotu umowy przez sprzedającego – zaliczka oddawana jest w takiej samej wysokości, w jakiej została wpłacona, natomiast wpłacający zadatek, może zażądać dwukrotności uiszczonej kwoty.

  Jak widzisz, zadatek stanowi więc dużo mocniejsze zabezpieczenie całej transakcji, a dodatkową motywacją do wywiązania się z umowy jest widmo utraty pewnej części gotówki.

  Wyjątkiem są trzy sytuacje, w których zadatek może zostać zwrócony kupującemu w tej samej wysokości, w jakiej został wpłacony.

  1. Umowa nie mogła zostać zrealizowana z winy obu stron.
  2. Umowa nie mogła zostać zrealizowana z przyczyn niezależnych od obu stron.
  3. Obie strony zgodziły się na odstąpienie od umowy.

  Zadatek jest stosowany na rynkach i w branżach, w których wycofanie się z transakcji, kiedy sprzedający przystąpił już do realizacji zlecenia, może wiązać się dla niego ze stratą finansową. Np. podczas sprzedaży nieruchomości czy wynajmu sali wraz z obsługą eventu.

  W jaki sposób działa przedpłata na konto?

  Choć uregulowanie przedpłaty odbywa się najczęściej w momencie podpisywania umowy – w końcu ma być zabezpieczeniem od samego początku jej trwania – obecne technologie pozwalają na zapłatę odpowiedniej kwoty bezgotówkowo, czyli np. przelewem, na konto sprzedającego.

  W takim przypadku stosowny zapis na ten temat musi znaleźć się na podpisywanym dokumencie, a kupujący ma na przelew określoną (stosunkowo krótką) ilość czasu. Na przykład jeden lub dwa dni robocze.

  Aby zmieścić się w terminie z umowy, najlepiej sprawdzają się przelewy natychmiastowe lub przelew BLIK na telefon.

  17.05.2023Show more
 • ile można wypłacić z bankomatu

  Choć gotówka w portfelu jest nam potrzebna coraz rzadziej, wciąż zdarzają się sytuacje, w których wolimy, lub jesteśmy zmuszeni zapłacić pieniędzmi w fizycznej formie.

  Jeśli jest to niewielka kwota – żaden problem. Jeżeli jednak potrzebujemy wypłacić ze swojego konta większą sumę, musimy wiedzieć jakie możliwości daje nam bankomat, a kiedy konieczna jest wizyta w oddziale kasowym banku.

  Jaka kwota pieniędzy jest w bankomacie?

  Ilość gotówki w bankomatach nie jest ustandaryzowana. Każdy bank może zarządzać dostępnymi w maszynie kwotami zgodnie z własną polityką. Wartość pieniędzy do wypłaty w urządzeniu jest najczęściej zależna od lokalizacji bankomatu, która przekłada się na częstotliwość wypłat oraz to, jak często wymagane jest dołożenie banknotów.

  To, ile pieniędzy znajduje się w danej chwili w maszynie, jest wiedzą zarezerwowaną wyłącznie dla pracowników banku. Podawanie takich danych publicznie, byłoby złamaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa.

  Jedyna informacja dotycząca zawartości urządzenia, to rodzaj możliwych do wypłacenia nominałów. Po wsunięciu karty, wprowadzeniu numeru pin i wybraniu opcji „wypłata gotówki”, na monitorze automatu powinny pokazać się dane, czy dostępne do wybrania są wszystkie banknoty, również te o wartości 20 zł lub 500 zł, czy wyłącznie standardowe: 50 zł, 100 zł i 200 zł.

  Wiedza na ten temat przydaje się szczególnie, kiedy zależy nam na dużej sumie, lub chcemy wypłacić jak najmniejszą kwotę.

  Najmniejsza kwota możliwa do wypłaty z bankomatu

  Ze względu na nieopłacalność tego typu transakcji, tylko niektóre bankomaty umożliwiają wybranie z konta niewielkiej ilości gotówki – 10 zł czy 20 zł. Najniższa możliwa wartość wypłaty często zaczyna się od 50 zł. Niektóre instytucje bankowe wymagają nawet opłaty prowizyjnej za niskokwotowe operacje bankomatowe.

  Banki, które deklarują możliwość darmowych wypłat z bezobsługowych urządzeń już od kwoty wynoszącej 10 zł to m.in.:

  • Santander Bank Polska,
  • BOŚ Bank,
  • Euronet,
  • ING Bank Śląski.

  Należy jednak pamiętać, że nie każda maszyna w dowolnej chwili dysponuje banknotami o niskich nominałach.

  A jak wyglądają maksymalne limity wypłat? O tym poniżej.

  Poznaj typy limitów w bankomatach

  Maksymalna kwota, którą będziemy w stanie wypłacić z naszego konta, używając bankomatu, zależy od czterech czynników.

  1. Ile pieniędzy znajduje się w wybranym urządzeniu – to kwestia, którą wstępnie omówiliśmy w poprzednich akapitach.
  2. Jakie są techniczne możliwości maszyny – konstrukcja bankomatu i wielkość podajnika banknotów ma oczywiście swoje ograniczenia wynikające z rozmiaru.
  3. Jakie limity jednorazowych i dobowych wypłat nakłada bank, by minimalizować ryzyko kradzieży znacznej sumy – są to pewne odgórne ustalenia, które dotyczą wszystkich klientów detalicznych.
  4. Jakie limity dobowe sami ustawiliśmy na naszym koncie – osobiście również możemy przeciwdziałać kradzieży naszych pieniędzy, włączając jak najniższy dzienny limit wypłat.

  Ile można wypłacić z bankomatu jednorazowo?

  To ile bankomatów pomieści w ciągu jednej transakcji szczelina bankomatu, z której wyciągamy pieniądze, stanowi pewnego rodzaju limit techniczny, który wpływa na to, jaką kwotę możemy jednorazowo wypłacić.

  Konstrukcja większości bankomatów pozwala na wysunięcie maksymalnie 30 sztuk lub 40 sztuk banknotów. Zakładając, że w maszynie znajduje się ich wystarczająca ilość o nominale 200 zł, maksymalnie wypłacimy więc za jednym razem: 40 × 200 zł = 8 000 zł. Jeśli urządzenie będzie dysponowało wyłącznie banknotami stuzłotowymi, jednorazowo uda nam się wypłacić maksymalnie 4 000 zł.

  Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, by w przypadku potrzeby uzyskania większej kwoty ponowić transakcję. Operację możemy wykonywać aż do momentu przekroczenia limitu nałożonego przez bank lub przez nas samych.

  Ile maksymalnie można wypłacić z bankomatu – limity bankowe i osobiste

  Wśród instytucji bankowych znajdziemy takie, które w ogóle nie narzucają klientom maksymalnej kwoty, możliwej do wypłaty w ciągu doby oraz takie, które nakładają stosunkowo niskie limity.

  Przykład:
  Za pomocą karty debetowej w ciągu 24 godzin wypłacimy z naszego konta maksymalnie 10 000 zł. Nasz własny limit możemy ustalić również wyłącznie do tej kwoty – limity bankowe są bowiem nadrzędne i klient nie może ich w żaden sposób przewyższyć.

  Jeśłi potrzebujesz wyższej kwoty – kolejne 10 000 zł możesz wypłacić przy pomocy BLIK-a, o którym piszemy kilka dodatkowych słów w końcowej części tekstu.

  Jeżeli chodzi o limity ustawiane indywidualnie, ich wysokość powinna odzwierciedlać nasze potrzeby. Jeśli na co dzień nie korzystamy z gotówki, powinniśmy maksymalnie obniżyć limit, by w przypadku trafienia naszej karty debetowej w niepowołane ręce nie stracić znacznej sumy.

  A co w sytuacji, kiedy chcemy wybrać z konta większą ilość pieniędzy? W nasze osobiste ograniczenia możemy ingerować z dowolną częstotliwością, co sprawia, że najbezpieczniej jest podnieść limit przed samą wypłatą i ponownie obniżyć go po zakończeniu transakcji.

  Jak zmienić dzienny limit wypłat z bankomatu?

  Zmiana indywidualnych limitów jest możliwa na 3 sposoby:

  • Online – w aplikacji mobilnej naszego banku lub po zalogowaniu do panelu klienta w bankowości internetowej.
  • Telefonicznie – dzwoniąc na infolinię banku, możemy poprosić o podniesienie limitu przez konsultanta. Pamiętajmy o posiadaniu pod ręką dowodu osobistego czy numeru PESEL – pracownik na pewno będzie weryfikował naszą tożsamość.
  • Osobiście – wystarczy, że udamy się do dowolnej placówki naszego banku i wydamy tego typu dyspozycję.

  Ile można wypłacić BLIK-iem?

  Wypłata BLIK-iem posiada te same ograniczenia, co wypłata przy pomocy karty debetowej przypisanej do konta. To oznacza, że kwota wypłaty zależy od urządzenia, banku oraz naszych indywidualnych ustawień, a sam BLIK nie narzuca swoim klientom żadnych limitów.

  Przykład:
  Jesteśmy klientami banku, który pozwala na maksymalną wypłatę systemem BLIK kwoty 10 000 zł. Limit na naszym koncie wynosi 5 000 zł, natomiast w bankomacie znajduje się wyłącznie 2 000 zł. Oczywiście w takiej sytuacji wypłacimy jedynie taką ilość pieniędzy, która fizycznie znajduje się w maszynie. Po dołożeniu banknotów będziemy w stanie wybrać 5 000 zł, a po zmianie ograniczenia w naszym panelu klienta – maksymalnie 10 000 zł.

  Ważne!
  Nawet jeśli posiadamy w danym banku dwa rachunki – na przykład osobisty oraz kredytowy obsługiwany kartą – nie zwiększy to naszej puli maksymalnej wypłaty do 20 000 zł. BLIK przypisany jest wyłącznie do jednego konta.

  Limity w bankomatach 2022 – czy były zmiany?

  Choć 2022 rok przyniósł prawie 100-procentowe ograniczenie obostrzeń związanych ze stanem epidemiologicznym, a także wybuch wojny za naszą wschodnią granicą, limity w większości bankomatów nie uległy żadnym modyfikacjom.

  Na obniżenie kwoty, którą jednorazowo można wypłacić z urządzenia, zdecydował się w 2022 roku wyłącznie Euronet, który zmianę limitu z 1 000 zł na 800 zł wyjaśnił chęcią obniżenia kosztów utrzymania maszyn. Nie jest to jednak limit dobowy, a więc pojedynczych transakcji (po 800 zł każda) możemy wykonać tyle, ile potrzebujemy, lub tyle, na ile pozwala nasz indywidualny limit.

  17.05.2023Show more
 • Black Friday to dzień promocji, obniżek i możliwości kupowania produktów po cenie zdecydowanie niższej niż zazwyczaj. Co warto kupić w Czarny Piątek? Oferta jest szeroka, a propozycji jest wiele. Bez względu na wybór, warto przygotować się do zakupów odpowiednio wcześniej i zarezerwować trochę czasu na łowienie okazji.

  08.11.2022Show more
 • Zadłużenie osoby prywatnej najczęściej sprawdzane jest przed udzieleniem pożyczki czy kredytu. Zdarza się również, że kontrahenci weryfikują w bazach potencjalnego przyszłego wspólnika w interesach. Dzięki temu możliwe jest określenie, czy dana osoba jest wypłacalna. W jaki sposób można sprawdzić zadłużenie osoby prywatnej?

  14.06.2022Show more
 • Telefon komórkowy, a raczej smartfon, już dawno przestał pełnić wyłącznie swoją pierwotną funkcję. Oprócz wykonywania połączeń i pisania SMS-ów, wykorzystujemy go także do wielu innych celów. Jednym z nich jest płatność telefonem, którą oferuje większość dostępnych na rynku smartfonów. Osoby, które do tej pory nie korzystały z tej możliwości, zadają sobie pytanie, jak płacić telefonem i co należy zrobić, aby było to w ogóle możliwe. O płatnościach telefonem postaramy się przybliżyć w tym artykule!

  11.03.2022Show more
 • Kredyty gotówkowe to obecnie jedne z najpopularniejszych produktów finansowych. Zainteresowanie nimi rośnie z roku na rok, co świetnie obrazują oficjalne statystki – według danych BIK, w lipcu 2021 r. Polacy zaciągnęli o blisko 26% więcej pożyczek gotówkowych, w porównaniu z rokiem 2020. Do korzystania z tych produktów finansowych z pewnością zachęca coraz łatwiejszy do nich dostęp – banki nie są już bowiem jedynym miejscem, do którego możemy wnioskować o kredyt gotówkowy bez zaświadczeń.

  18.02.2022Show more
Kwota pożyczki
-
+
100015000
Okres pożyczki
dni
 • Pierwsza pożyczka
 • Kolejna pożyczka
 • Zaloguj się i sprawdź ofertę!
 • Koszt pożyczki0 zł0 zł
 • RRSO0%0%
 • Kwota do zwrotu
  01.01.2021
  0 zł0 zł
Formularz informacyjny Reprezentatywny przykład