Pożyczki pozabankowe

Pożyczki pozabankowe

Czym są pożyczki pozabankowe?

Na naszym rynku coraz popularniejsze są tak zwane chwilówki. Terminem tym określane są pożyczki pozabankowe, z których korzysta już wiele milionów polaków. Pożyczki pozabankowe, to forma operacji finansowej, gdzie osoba prywatna lub instytucja zajmująca się udzielaniem pożyczek przekazują nam określoną kwotę na czas oznaczony, lub nieoznaczony na warunkach wyszczególnionych w umowie pożyczki. Poprzez pożyczki tego rodzaju rozumie się zatem wszelkie pożyczki finansowe, które udzielane są przez firmy, które nie są bankami. Pożyczki takie mogą być nam udzielane na kilka dni lub nawet na dwa lata. Wszystko zależy tutaj o polityki danej firmy. Sama pożyczka pozabankowa może nam zostać udzielona w siedzibie firmy zajmującej się pożyczkami lub też przez Internet, lub telefon. Umowa pożyczki pozabankowej jest umową konsensualną, co oznacza, że do skutecznego jej zawarcia konieczne są zgodne oświadczenia obu stron. Jak każda pożyczka i ta musi oczywiście zostać zwrócona w określonym terminie, który powinien zostać zapisany w umowie.

Jak to się różni od pożyczki bankowej?

Przede wszystkim pożyczki udzielane przez wyspecjalizowane instytucje i firmy są dużo mniej sformalizowane. W przypadku banku, aby został nam udzielony kredyt, musimy wykazać się tak zwaną wiarygodnością kredytową. Oznacza to konieczność dostarczenia wszelkich dokumentów, które z jednej strony będą poświadczać naszą tożsamość, a dodatkowo będą stanowić dla banku dowód, że jesteśmy w stanie spłacić kredyt w wyznaczonym terminie. W przypadku pożyczek pozabankowych rygor ich przyznawania jest dużo mniejszy. Wynika to z faktu, że nie ma tu zastosowania prawo bankowe, a pożyczki są udzielane niejako z punktu widzenia interesów firmy, a nie wedle ściśle określonych kryteriów prawnych. Tym samym pożyczki tego typu dostępne są dla większej grupy osób. Mogą z nich skorzystać także te osoby, które na przykład nie mogą udowodnić swoich dochodów lub cechują się tak zwaną negatywną historią kredytową, co oznacza, że w przeszłości miały problemy ze spłacaniem swoich zobowiązań. Podobnie jak w przypadku kredytów, także w przypadku pożyczek pozabankowych należy się liczyć ze spłatą odsetek. Ich wysokość nie jest jednak regulowana ustawowo. Tutaj w dużej mierze zależy to od polityki danej firmy udzielającej pożyczki. W niektórych przypadkach możemy też uzyskać pożyczki, które nie są obciążone żadnymi dodatkowymi opłatami. To pierwsze pożyczki w niektórych firmach, które jednak rzadko przekraczają kwotę dwóch lub trzech tysięcy złotych.

Kwota pożyczki
-
+
100015000
Okres pożyczki
-
+
5 dni30 dni
  • Pierwsza pożyczka
  • Kolejna pożyczka
  • Twój rabat będzie widoczny po zalogowaniu się do Profilu Klienta
  • Koszt pożyczki0 zł0 zł
  • RRSO0%0%
  • Kwota do zwrotu
    01.01.2021
    0 zł0 zł
Formularz informacyjny Reprezentatywny przykład